TeacherTalk |

Reward children for their efforts with our certificates. This download is our Kotahitanga Certificate.

We have 5 other designs, make sure you check them out: Kaitiakitanga, Manaakitanga, Whanaungatanga, Rangatiratanga, and Taha Tinana. Ka Rawe!

$3.95